Campanya juvenil pel CJB 
Colaboració amb "Codelic" (www.codelic.com/)